The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

“Panic now, please!” En studie om interpersonella och metaforiska drag i museitexter om klimatkrisen.

Author

  • Saga Jonsson

Summary, in Swedish

Texter är en ofrånkomlig del av många museiutställningar och har till uppgift att ta det obekanta och avlägsna närmare besökaren. Denna undersökning utforskar hur texter i Nordiska Museets utställning “Arktis – medan isen smälter” gör för att förmedla det komplexa och svårgreppbara ämnet klimatförändringar till sina besökare. Metoden kombinerar interpersonell analys som beskriven i Lennart Hellspong & Per Ledins (1997) respektive Per Holmberg & Anna-Malin Karlssons (2013) tappningar på systemisk-funktionell grammatik samt en kritisk metaforanalys som inspirerats av Charteris-Blacks (2004) trestegsmetod. Materialet utgörs av texter i ett av utställningens rum
vars innehåll till största delen utgörs av texter. Resultatet visar att framställningen av klimatkrisen kan vara både avskräckande och engagerande. Texterna förstärker bitvis klimatkrisens allvar, lägger skuld på människan och antar en alarmistisk framställning, samtidigt som de också dämpar de negativa effekterna av detta genom språkliga strategier som för läsarna närmare ämnet och uppmuntrar dem till engagemang och handling.

Department/s

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Supervisor

  • Anna W Gustafsson (PhD)