The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Hur känns det? Rytm i Kristina Sandbergs Att föda ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje pris

Can You Feel it? Rhythm in Kristina Sandberg's Att föda ett barn, Sörja för de sina and Liv till varje pris

Author

 • Lisa Lundström

Summary, in Swedish

Kristina Sandbergs trilogi om hemmafrun Majs liv med böckerna Att föda ett barn (2010), Sörja för de sina (2012) och Liv till varje pris (2014) är ett stycke episk diskbänksrealism som samtidigt formmedvetet leker med prosakonstens konventioner i syfte att skapa rytm. Denna masteruppsats undersöker, genom en fyrdelad analys, rytmskapande på flera olika nivåer i text. Uppsatsen undersöker trilogins interpunktion, ord-, menings- och styckesnivå, användning av stilistiska verkningsmedel samt den övergripande kompositionen som de tre verken utgör. Genom dessa fyra ingångar till texten kommer uppsatsen åt att undersöka hur prosarytm skapas med hjälp av bland annat skiljetecken, olika stilsorter, ledmotiv, uppräkning, citatliknande element, stilgrepp så som anafor, alliteration, assonans, rim samt onomatopoetiska inslag. Även skapande och användning av paus och tystnad samt verkens komposition som trilogi analyseras.

Department/s

 • Master's Programme: Literature - Culture - Media

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Rytm
 • Kristina Sandberg
 • Maj-trilogin
 • rytmteori
 • form
 • rytmperception
 • prosarytm
 • biorytm
 • interpunktion
 • ledmotiv
 • stilistiska verkningsmedel
 • tystnad
 • paus
 • komposition

Supervisor

 • Bibi Jonsson (Professor)