The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Skräck från bok till bild

En komparativ analys av skräcken i Neil Gaimans Coraline och dess adaptioner

Author

 • Nicole Guldbrand

Summary, in Swedish

Denna kandidatuppsats undersöker hur skräck som motiv ter sig annorlunda när ett litterärt verk går från ett format till ett annat, via en komparativ granskning av Neil Gaimans barnbok Coraline (2002) och dess intermediala adaptioner. Granskningen görs utifrån ett narratologist perspektiv. Med hjälp av ett teoriperspektiv hämtat från både gotikens skräcktraditioner i form av uppdelningen "horror - terror", samt från det psykoanalytiska fenomenet "das Unheimliche" har jag i denna uppsats tagit mig an att granska och kategorisera skräckens olika former, funktioner och inverkan på sina läsare/tittare.

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Skräck
 • intermedial
 • adaptioner
 • adaption
 • Coraline
 • Neil Gaiman
 • Gaiman
 • Unheimliche
 • uncanny
 • horror
 • terror
 • barnlitteratur
 • barnbok
 • barnböcker
 • Fyhr
 • Freud
 • cosmic horror
 • cosmic
 • kosmisk
 • eldritch
 • Lovecraft
 • H.P Lovecraft
 • monster
 • andra världar
 • kusligt
 • kuslighet
 • obehagligt
 • obehag

Supervisor

 • Paul Tenngart (PhD)