The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

När ska jag stanna hemma? Läsbarhet på 1177.se under covid-19-pandemin

Author

  • Lovisa Gustafson

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur läsbarheten i Region Skånes version av 1177 Vårdguidens covid-19-information har förändrats under pandemins gång.
Materialet består av två artiklar om covid-19 från 1177.se som analyseras i tre olika versioner hämtade från 2020, 2021 och 2022. Artiklarnas läsbarhet analyseras utifrån infallsvinklarna disposition, tilltal och omtal och syntax. De är också föremål för en läsbarhetsundersökning där deltagare har fått söka upp specifik information i texterna och sedan intervjuats om sin läsarupplevelse. Resultatet av analysen och undersökningen visar att det finns läsbarhetsproblem i artiklarna. De allvarligaste beror på problem med dispositionen och strukturen, men det finns också förbättringspunkter gällande tilltal och omtal och texternas syntax. Läsbarheten har också blivit bättre över tid, men utvecklingen har inte varit jämn.

Department/s

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • 1177 Vårdguiden
  • läsbarhet
  • hälsokommunikation
  • covid-19 pandemin

Supervisor

  • Lisa Holm (Professor)