The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

”På en gångväg genom en labyrint av höghus”. En analys av miljö, klass och identitet i 5 ungdomsromaner

Author

 • Marta Toledo Jörgenssen

Summary, in Swedish

I Lydia Wistisens avhandling Gångtunneln (2017) nämner hon att storstaden kommit att bli den mest vanliga miljöskildringen i ungdomslitteraturen under 1900-talet. Ungdomar har en egen stadsgeografi och det är dessa erfarenheter som visar sig i ungdomslitteraturen. Ungdomars förflyttningar i staden går från rum till rum. De rör sig i allmänna stadsrum, förbindelseleder, såsom broar, tunnelbanelinjer och gångtunnlar. Oftast befinner de sig på platser där vuxna inte är närvarande. Denna masteruppsats undersöker hur ett urval ungdomsromaner skildrar förortsmiljön: förbindelselänkar, skolmiljö, hemmiljö, den litterära promenaden, panoramaperspektivet över förorten samt hur karaktärerna upplever sin identitet och klasstillhörighet. Uppsatsen undersöker hur förorten skildras i fem ungdomsböcker: Mats Wahls Vinterviken (1993), Douglas Foleys Shoo bre (2003), Douglas Foleys Shoo len (2009), Mats Berggrens En enda kväll (2006) och Mats Berggrens Onsdag kväll strax före sju (2014).

Department/s

 • Master's Programme: Literature - Culture - Media

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Mats Wahl
 • Douglas Foley
 • Mats Berggren
 • Alby
 • Alsta
 • ungdomslitteratur
 • ungdomar
 • rumsteori
 • miljö
 • plats
 • rum
 • urban
 • stad
 • förort
 • motiv
 • förbindelselänkar
 • skolmiljö
 • hemmiljö
 • panoramaperspektiv
 • identitet
 • klasstillhörighet

Supervisor

 • Cristine Sarrimo (senior lecturer)