The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Rörande bruket av mentala verb i japanska

Author

  • Ingemar Berg

Summary, in Swedish

I den här kandidatuppsatsen undersöks bruket av mentala verb bland L2-talare av japanska. Teoridelen behandlar den betydelse som evidentiella markörer och Kamios teori om informationsterritorium har för ämnet. Därefter redogörs för den kvantitativa studie som har utförts i form av en korpusundersökning. Den genomförda studien har hämtat sina data från en inlärarkorpus och försökt identifiera av vilka talare och i vilka sammanhang språkfel relaterade till mentala verb vanligen görs. Tre typer av språkfel har kunnat beläggas: hyperkorrektion, övergeneralisering samt transfer, oönskad påverkan från ett annat språk. Det har också funnits statistiskt säkerställda resultat som visat att mindre komplexa texter innehöll fler språkfel relaterade till ämnet än vad som hade kunnat förväntas av en jämn fördelning.

Department/s

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • mentala verb
  • informationsterritorium
  • andraspråksinlärning
  • japanska

Supervisor

  • Shinichiro Ishihara (Reader)