The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Varje sandkorn har ett nummer: Paul Bowles, existentalier och Heideggers spöke

Author

  • Gustav Lif

Summary, in Swedish

En undersökning av Paul Bowles debutroman The Sheltering Sky utifrån filosofen Martin Heideggers tankar om existensens skarpskurna konturer, hämtade ur Sein und Ziet. Detta för att blotta romanens underliggande tendenser. Uppsatsen driver också en allmän diskussion om litteraturens och filosofins släktskap som pekar tillbaka till försokraterna och som kulminerar i 1900-talets idéhistoriska kuliss.

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Paul Bowles The Sheltering Sky Martin Heidegger Sein und Zeit Vara och Tid Litteratur Filosofi

Supervisor

  • Elisabeth Friis