The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Man måste bli kompis med sin kropp och hud

Diskurser och strategier när hudvård marknadsförs på svenska livsstilsbloggar

Author

 • Anna Svensson

Summary, in Swedish

Uppsatsen är en explorativ studie om hur det går till när hudvårdsprodukter marknadsförs på svenska livsstilsbloggar. Med hjälp av kritisk diskursanalys (CDA) undersöker jag vilka strategier som skribenter på svenska livsstilsbloggar använder när de marknadsför hudvårdsprodukter, samt vilka diskurser som etableras och utnyttjas i blogginläggen. Fokus ligger dels på hur skribenten bygger upp relationen till läsaren, dels på vilka legitimeringsstrategier som används. Metoden är baserad på Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell och själva textanalysen är uppdelad i två delar: en språkhandlingsanalys enligt den systemisk funktionella grammatikens definitioner och en legitimeringsanalys enligt den modell som utvecklats av Theo van Leeuwen. I diskussionsdelen reflekteras resultaten av textanalysen i teorier om postfeminism och nyliberalism. Analysen visar hur skribenterna bygger upp en nära och vänskaplig relation till läsaren, samtidigt som de, både explicit och implicit, uppmanar till konsumtion. Hudvårdsprodukterna legitimeras framför allt med beskrivningar av hur de upplevs. Den kvinnliga njutningen framställs som något rationellt, och inte sällan även som ett måste. Texterna genomsyras även av förebildslegitimering, vilket går hand i hand med genren influencer marketing.

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Critical Discourse Analysis
 • CDA
 • Fairclough
 • Skincare
 • Influencers
 • Influencer marketing
 • Blogs
 • Postfeminist
 • Neoliberalism
 • Systemic functional linguistics
 • SFL
 • Legitimation strategies
 • Van Leeuwen

Supervisor

 • Anna W Gustafsson (PhD)