The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Våld, tvång och åtrå

Author

 • Filip Franzén

Summary, in Swedish

Att med magi försöka locka åt sig ett objekt för sin kärlek är en företeelse som förekommit i
många kulturer och Egypten under hellenistisk och romersk tid är inget undantag. Målet med
detta arbete är att undersöka just denna typ av magi. För detta ändamål har jag valt att undersöka vad jag anser kan kallas för kärleksbesvärjelser i korpusen Papyri Graecae Magicae (PGM).
De typer av texter jag undersökt har jag valt att kalla ”kärleksbesvärjelser”. I PGM går dessa besvärjelser vanligast under någon av titlarna ἀγωγή, ἀγώγιμον, φίλτρον och κατάδεσμος.
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad målet med dessa instruktioner och besvärjelser är, såsom vilka sorters känslor som önskas väckas och vilka typer av relationer som beskrivs, hur detta mål ska åstadkommas och vilka gudomar som i PGM förknippas med denna typ av magi. Vidare har jag även jämfört kärleksbesvärjelserna i de tre papyrerna PGM IV, VII och XXXVI.
För detta ändamål har jag undersökt texter vars innehåll jag anser falla inom ramarna för kärleksbesvärjelser. Jag har undersökt både instruktioner till utförandet av dessa besvärjelser och texter använts som en del av en besvärjelse och dess utförande.
Samtliga undersökta texter har hämtats ur Karl Preisendanz utgåvor från 1928, 1931 samt 1974.

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Egypten
 • grekiska
 • kärlek
 • magi
 • besvärjelse
 • religion
 • bön
 • Eros
 • daimon
 • Papyrus
 • Papyri Graecae Magicae
 • PGM
 • Preisendanz
 • defixio
 • katadesmos
 • agoge
 • agogimon
 • philtron
 • philtrokatadesmos
 • voces magicae

Supervisor

 • Johanna Akujärvi (PhD)