The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Manes, lemures et larvae

Author

 • Filip Franzén

Summary, in Swedish

I romersk litteratur förekommer en uppsjö av historier i vilka olika typer av andeväsen uppträder. Tre av de sorters andeväsen som dyker upp på ett flertal ställen i romersk litteratur och som kan kopplas till varandra är Manes, Lemures och Larvae. Målet med denna uppsats har varit att få en klarare bild av dessa andeväsens natur samt undersöka deras uppträdande i interaktioner med människor samt vilken form dessa andeväsen tar vid dessa interaktioner
Jag har undersökt litteratur från perioden 200 fvt – 250 vt för att utröna hur dessa väsen framträder i text i fråga om deras natur, utseende och interaktioner med de levandes värld. Detta har jag även ställt emot konkreta beskrivningar och definitioner av dessa, exempelvis hos samtida författare såsom Ovidius, Varro, Persius och Apuleius, men också senare beskrivningar såsom de som ges av Augustinus samt moderna beskrivningar av dessa väsen.

Department/s

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Rom
 • latin
 • religion
 • spöken
 • andar
 • andeväsen
 • Hades
 • underjorden
 • manes
 • maner
 • lemures
 • lemurer
 • lemuria
 • larvae
 • larver
 • umbra
 • imago
 • parentalia
 • feralia
 • Apuleius
 • Augustinus
 • Horatius
 • Livius
 • Ovidius
 • Petronius
 • Plautus
 • Plinius d.y.
 • Silius Italicus
 • Suetonius
 • Varro

Supervisor

 • Cajsa Sjöberg (senior lecturer)