The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

”Ensam är man och ensam har man alltid varit”. Det generiska pronomenet man i Stig Dagermans ”Var är min islandströja?”

Author

 • Sebastian Vinkler

Summary, in Swedish

Utifrån närläsning av Stig Dagermans "Var är min islandströja?” och kontextualisering med hjälp av fyra olika teoretiska ingångar undersöks i den här uppsatsen användandet av pronomenet man i novellen och vad det får för konsekvenser på en språklig, psykologisk och existentiell nivå. De teoretiska ingångarna som använts är: 1) man som generiskt pronomen ur ett språkvetenskapligt perspektiv, 2) Gervase R. Bushes teori om man-språk och klar kommunikation i grupper, 3) man som ett försvar utifrån psykoanalytisk teori samt 4) Martin Heideggers teori om mannet.

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Dagerman
 • Nattens lekar
 • Var är min islandströja?
 • man
 • pronomen
 • språkvetenskap
 • psykologi
 • psykoanalys
 • Heidegger
 • existentialism

Supervisor

 • Erik Zillén (Associate Professor)